1. Objecte

El titular d’aquest lloc web és MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA., amb domicili social a MANRESA i e-mail joieriacopernic.com, proveïda de NIF 39343094-F. JOIERIA RELLOTGERIA COPÈRNIC és una empresa dedicada a la venda d’articles de joieria i rellotgeria. Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i accés al lloc web http://www.joieriacopernic.com (des d’ara web o joieriacopernic.com ) i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

La mera utilització de la web, atribueix a qui faci ús d’ella la condició d’usuari, qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través de joieriacopernic.com es facilitarà als usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions “on line ” de compravenda entre joieriacopernic.com i els seus clients.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la societat MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA o per la presentació de sol•licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions generals en totes les altres, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Joieriacopernic.com posa a disposició dels clients el nombre de telèfon 938723961 i l’adreça de correu electrònic copernicjoieriacopernic.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte.

2. Contingut

joieriacopernic.com no és responsable dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal per persones o entitats alienes a la empresa, ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3. Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web: descripció de productes, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel•lectual i Industrial. En cap cas l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel•lectual i Industrial. La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy ), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits. L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “ copyright ” i altres dades identificatives dels drets de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. Joieriacopernic.com és un domini registrat per MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA .El domini de joieriacopernic.com no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA , de manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA.

4. Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Les dades identificatives i personals proporcionats en el marc del present lloc web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de la societat de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA . L’objectiu dels fitxers és proporcionar la informació sol•licitada dels nostres productes a través del nostre web. AL mateix temps, els usuaris autoritzen a MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA . a enviar-los informació comercial respecte de novetats en l’àmbit dels serveis prestats per la mateixa. Aquesta comunicació comercial s’identificarà mitjançant la paraula PUBLICITAT a l’inici de l’assumpte de cada missatge remès via correu electrònic. En el cas que no desitgessin rebre l’esmentada informació bastarà amb notificar-lo via e-mail a copernicjoieriacopernic.com en qualsevol moment.

Les dades introduïdes en els formularis per l’usuari haurien de ser dades veritables, exactes, complets i actuals. En el cas que la persona que entre les dades sigui diferent de la qual es vagi a declarar com usuari, s’entendrà que té consentiment exprés de l’usuari per a això i que aquest ens atorga autorització per a realitzar el tractament anteriorment descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la cumplimentació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. El responsable del fitxer es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer. Així mateix, el titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació respecte a quants dades seves existeixin emmagatzemats en la base de dades de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA Dites dretes podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació enfront de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA en l’adreça en l’e-mail copernicjoieriacopernic.com .MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al web.

5. Fur i Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Ambdues parts se sotmeten als tribunals que corresponguin en ordre a l’establert a la normativa vigent.